Izolacja stropów

Spieniony poliuretan charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem przenikania ciepła spośród wszystkich dostępnych form izolacji. Dzięki temu pozwala ograniczyć jego straty i zredukować wydatki związane z ogrzewaniem oraz klimatyzacją.

Materiał PUR jest bardzo odporny, wytrzymały na ściskanie i elastyczny. Zwiększa trwałość stropu i sztywność całego budynku, niezależnie od jego kształtu i struktury.

Izolacja uszczelnia go i chroni przed wilgocią, a przy odpowiedniej grubości warstwy pozwala również na kontrolę atmosfery w budynku.

Szczelna, jednolita warstwa materiału dobrze przylega do stropu, eliminując występowanie miejsc, w których ciepło i zimno mogłyby migrować pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku.

Korzyści dla Ciebie

  • zmniejszenie przewodności cieplnej
  • usztywnienie struktury budynku i zwiększenie jego wytrzymałości
  • ochrona przed wodą
  • likwidacja przeciągów
  • dokładne wypełnienie wszystkich szpar
  • izolacja akustyczna
  • polepszenie walorów estetycznych materiału izolacyjnego